Foby+ Tegelreiniger

Foby+ Tegelreiniger is een op water gebaseerd zuurhoudend middel om aanslag op keramische ondergronden (tegels en sanitair) te verwijderen.

Aantal verpakkingen: 1

Terug naar producten

Productgegevens

Producteigenschap

Foby+ Tegelreiniger is een op water gebaseerd zuurhoudend middel om aanslag op keramische ondergronden (tegels en sanitair) te verwijderen. Foby+ Tegelreiniger is werkzamer dan zoutzuur, echter minder agressief en gevaarlijk.

Toepassingsgebieden

Foby+ Tegelreiniger is toepasbaar om cementsluier op tegels te verwijderen. Foby+ Tegelreiniger is ook geschikt voor het verwijderen van roest- en kalkvlekken. Foby+ Tegelreiniger is niet geschikt voor het reinigen van kalkhoudende materialen zoals marmer, graniet of natuursteen.

Verwerking

Wanneer Foby+ Tegelreiniger wordt toegepast op tegelwerk dan dient vooraf de voeg goed nat gemaakt te worden met schoon water. Foby+ Tegelreiniger in de gewenste verdunning maken en het op het oppervlak aanbrengen. Vervolgens 10 tot 30 minuten laten inweken. Hierna het oppervlak schrobben en goed naspoelen met schoon water. Vervolgens het oppervlak droog trekken met een vloer- of handtrekker en nogmaals nareinigen met een vochtige/natte doek. Gewenste verdunning:

  • Lichte verontreinigingen: 1 op 10 met schoon water verdunnen.
  • Zwaardere verontreinigingen: 1 op 1 met schoon water verdunnen.
  • Sterke en hardnekkige verontreinigingen: onverdund gebruiken.

Verdunnen met lauw of warm water versnelt de werking.

Veiligheidsgegevens

Bij het gebruik van Foby+ Tegelreiniger altijd lichaambeschermende kleding en plastic of rubberen handschoenen dragen. Na aanraking met huid of ogen overvloedig spoelen met water. Bij blijvende irritaie of na inslikken een arts raadplegen. Ruimtes tijdens gebruik zoveel mogelijk ventileren.

Garantie en aansprakelijkheid

Eurovite Nederland BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze leveringsvoorwaarden. In geen geval is Eurovite Nederland BV aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is. Dit Foby+® kwaliteitsproduct is exclusief geproduceerd door Eurovite Nederland BV.

Technische gegevens

Verwerkingstemperatuur +5°C tot +25°C (ondergrond en omgevingstemperatuur)
Aanmaakverhouding Zie bij verwerking gewenste verdunning
Kleur Transparant
Houdbaarheid Minstens 12 maanden mits ongeopend en droog bewaard. Na opening beperkt houdbaar
Verbruik Afhankelijk van de verontreiniging
Verpakking 1 liter flacon

Bekijk ook:

Fobyplus voorbereiden Fobyplus lijmen Fobyplus afwerken Fobyplus lijmwijzer

Copyright 2006 - 2020 Foby+ | Onderdeel van de Eurovitegroup

Privacyverklaring | Realisatie: Krabo Websites & Hosting