Foby+ Tegellevelling systeem

Bereidt u een tegelproject voor? Met ons Tegellevelling systeem weet u zeker dat uw wand- en vloertegels recht en vlak gezet worden. Handig, snel en zeker!

Terug naar producten

Productvideos Foby+ Tegellevelling systeem

Tegel levelling bij wandtegels

Tegel levelling bij vloertegels

Tegel levelling clips verwijderen

Productgegevens Foby+ Tegellevelling systeem

Producteigenschap

Foby+ Tegel Levelling systeem is een heel handige manier om wand- en vloertegels recht en vlak te zetten. Met clips en spieën kunt u precies de hoogte en de voegbreedte van de tegels afstellen.

Hoe werkt het?

Met behulp van herbruikbare spieën die onder clips worden geschoven kunt u heel precies de hoogte en voegbreedte vaststellen. Van het Foby+ Tegellevellingssysteem worden de volgende verpakkingen geleverd:

 • Starterskit, emmer met 1 tang, 100 spieën en 100 clips (van 1 of 2 mm).
 • Clips van 1 of 2mm, in zakken met 100, 250 of 500 clips
 • Spieën, zakken met 100 stuks
 • Tang, zak met 1 Foby+ Levelling-tang

 

Verwerking

Stap 1: clips plaatsen

 • Zet de wand of vloer in de lijm zoals voorgeschreven
 • Plaats als bij het tegels zetten aan iedere zijde onder de tegel een clip. Bij tegelzijden die langer zijn dan 30cm gebruikt u 2 clips per zijde, enkele centimeters uit de hoeken. Bij tegelzijden van meer dan 70cm het aantal clips naar behoefte verhogen.
 • Duw de tegel aan op de juiste plaats of klop met een rubber hamer de tegel op de gewenste plek.

Stap 2: spieën plaatsen

 • Plaats de spie in de opening van de clip met de vlakke zijde op de tegel totdat hij vanzelf blijft steken.
 • Druk met de tang clip en spie tegen elkaar aan. De tegels zetten nu zichzelf recht zodat een perfect egaal tegelvlak ontstaat.

Stap 3: Clips verwijderen

 • Laat de wand of vloer de voorgeschreven tijd uitharden; clips en spieën kunnen blijven zitten.
 • Na uitharding kunt u met een rubber hamer spie en clip wegslaan. Raak daarbij de clip aan de smalle kant, dus in de richting van de voeg.
 • De spieën zijn herbruikbaar. De resten van de clips kunt u weggooien met het plastic afval.

Hoeveel heb ik nodig?

1 tang is voldoende om effectief mee te kunnen werken. De spieën zijn herbruikbaar en voor gemiddelde projecten zijn 100 of 200 spieën voldoende. Het aantal benodigde clips hangt af van tegelformaat en het te betegelen oppervlak. Gebruik bij tegelzijden van meer dan 30cm 2 clips per zijde en bij tegelzijden van meer dan 70cm 3 clips of meer per zijde.

Garantie en aansprakelijkheid

Eurovite Nederland BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze leveringsvoorwaarden. In geen geval is Eurovite Nederland BV aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is. Dit Foby+® kwaliteitsproduct is exclusief geproduceerd door Eurovite Nederland BV.

Hoeveel clips heb je nodig?

U kunt het aantal clips dat u nodig hebt hieronder berekenen. Bedenk dat u voor tegelzijden van meer dan 30cm 2 clips per kant moet gebruiken; bij tegelzijden van meer dan 70cm gebruikt u 3 clips of meer per kant.

 

De spieën zijn herbruikbaar; eén tang is voldoende om effectief te kunnen werken.

Aantal clips breedte tegel: 0

Aantal clips lengte tegel: 0

Totaal aantal clips nodig: 0

Uw tegels zijn groter dan de oppervlakte in uw ruimte.

Bekijk ook:

Fobyplus voorbereiden Fobyplus lijmen Fobyplus afwerken Fobyplus lijmwijzer

Copyright 2006 - 2024 Foby+