Foby+ CopyFlex

Foby+ CopyFlex is een kant en klare wandtegellijm op basis van een kunstharsdispersie. De lijm blijft elastisch en is watervast. Gebruik de tegellijm voor wandtegels binnenshuis, ook in vochtige ruimtes.

Een emmer Foby+ CopyFlex bevat 16 kg en heeft een verbruik van 2-5 kg per m2. Bereken hier hoeveel verpakkingen u nodig heeft voor uw tegelwerk.

Aantal verpakkingen: 0

Terug naar producten

Productgegevens Foby+ CopyFlex

Producteigenschap

Foby+ CopyFlex is een kant en klare wandtegellijm voor projecten binnenshuis. De lijm heeft een goed standvermogen, een prima aanvangshechting en een lange open tijd. Door de unieke samenstelling op basis van een kunstharsdispersie is de lijm uitstekend verwerkbaar en voor vele toepassingen geschikt. Speciaal geschikt voor vakmatige tegelprojecten, waarbij u effectief wilt werken. CopyFlex tegellijm is watervast en blijft elastisch.

Toepassingsgebieden

Foby+ CopyFlex is geschikt voor het verlijmen van wandtegels, glas- en porseleinmozaïek en steenstrips op ondergronden van gips, gipskarton- en gipsvezelplaat, gasbeton, cementstucwerk, prefab- en lichte bouwelementen én op bestaand tegelwerk. Het gebruik van Foby+ CopyFlex is speciaal geschikt voor projectmatige verlijming van wandtegels binnenshuis, ook in vochtige ruimtes. Foby+ CopyFlex is niet geschikt voor verlijming van wandtegels buitenshuis en voor plaatsen die voortdurend met water worden belast, zoals zwembaden.

Ondergrondvoorbereiding

Ondergronden moeten vlak (max. 3 mm), schoon, droog, draagkrachtig, vet- en scheurvrij zijn. Grotere oneffenheden egaliseren en laten uitharden; loszittende verflagen verwijderen. Gipsafwerklagen mogen uit slechts één laag bestaan en moeten minimaal 10 mm dik zijn.

Gipsachtige en andere sterk zuigende ondergronden mogen maximaal 2% vocht bevatten; voorstrijken met Foby+ Primer. Volg bij verwerking op plaatmaterialen de richtlijnen van de fabrikant op.

Verwerking

Breng de Foby+ CopyFlex aan met een met rechthoekige vertanding op de ondergrond (volgens ’floating’ methode). De tanddiepte zo kiezen dat iedere tegel minimaal 65% vol in de lijm gezet wordt. Tegels in het lijmbed schuiven, aandrukken en onmiddellijk rechtzetten. Breng niet te veel lijm in één keer aan; de tegels, moeten met een schuivende beweging in de verse lijm gedrukt kunnen worden.

Lijmresten direct verwijderen met een vochtige doek; gereedschap reinigen met water.

Afwerking

Na minimaal 24 uur kunt u afvoegen met Foby+ Univoeg. Een langere droogtijd kan nodig zijn bij gladde, niet-poreuze ondergronden.

Veiligheidsgegevens

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

Garantie en aansprakelijkheid

Eurovite Nederland BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze leveringsvoorwaarden. In geen geval is Eurovite Nederland BV aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is. Dit Foby+® kwaliteitsproduct is exclusief geproduceerd door Eurovite Nederland BV.

Technische gegevens

Open tijd Ca. 30 min (afhankelijk van de temperatuur)
Verwerkingstemp Tussen +5°C en +25°C (ondergrond en omgevingstemperatuur)
Uitharding Na minimaal 24 uur afvoegbaar
Opslag Vorstvrij bewaren
Houdbaarheid Minstens 12 maanden, mits ongeopend en koel bewaard
Verpakking 16 kg emmer
Verbruik 1,5-2,5 kg/m2

Bekijk ook:

Fobyplus voorbereiden Fobyplus lijmen Fobyplus afwerken Fobyplus lijmwijzer

Copyright 2006 - 2023 Foby+