Foby+ Projectpasta

Aantal verpakkingen: 0

Terug naar producten

Productgegevens Foby+ Projectpasta

Producteigenschap

Foby+ Projectpasta is een kant en klare wandtegellijm op basis van een kunstharsdispersie. De lijm heeft een goed standvermogen, een prima aanvangshechting en een lange open tijd. Door de unieke samenstelling is de lijm zeer goed verwerkbaar en ruim inzetbaar. Vooral geschikt voor projectmatige verwerking waarbij geen concessie gedaan hoeft te worden aan de kwaliteit en toch snel gewerkt kan worden.

Toepassingsgebieden

Foby+ Projectpasta is geschikt voor het verlijmen van wandtegels, mozaïek en gelijksoortige materialen op vrijwel alle steen- en gipsachtige ondergronden en houten wanden. Foby+ Projectpasta wordt voral aanbevolden bij: projectmatige verlijming van wandtegels; binnenshuis, ook in vochtige ruimtes; bij grootformaat tegels; bij verlijming over oude tegellagen (renovatiewerk).

Ondergrondvoorbereiding

De ondergronden dienen vlak, schoon, droog, draagkrachtig en vet- en scheurvrij te zijn. Oneffenheden groter dan 3mm dienen uitgevlakt te worden. Gipsachtige alsmede sterk zuigende ondergronden mogen maximaal 2% vocht bevatten en voorstrijken met Foby+ Hechtbrug of Foby+ Primer. Gipsafwerklagen dienen bovendien uit slechts één laag te bestaan van minimaal 10 mm dik. Loszittende verflagen verwijderen.

Verwerking

De lijm opbrengen op de ondergrond (volgens ’floating’ methode) met een lijmkam met een rechthoekige vertanding waarbij elke tegel minstens 65% vol in de lijm gezet wordt. Er mag slechts een zodanig oppervlak worden ingesmeerd dat de tegels met een schuivende beweging, in de verse lijm gedrukt kunnen worden. Lijmresten direkt met een vochtige doek verwijderen en gereedschap reinigen met water.

Afwerking

Na minimaal 24 uur kan er afgevoegd worden. Bij niet-poreuze ondergronden kan een langere droogtijd noodzakelijk zijn.

Veiligheidsgegevens

Het produkt is bij normaal gebruik niet schadelijk en bevat geen milieubelastende stoffen.Tijdens gebruik lichaamsbeschermende kleding dragen. Na aanraking met huid of ogen, overvloedig spoelen met water en eventueel een arts raadplegen.

Garantie en aansprakelijkheid

Eurovite Nederland BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze leveringsvoorwaarden. In geen geval is Eurovite Nederland BV aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is. Dit Foby+® kwaliteitsproduct is exclusief geproduceerd door Eurovite Nederland BV.

Technische gegevens

Open tijd Ca. 30 minuten (afhankelijk van temperatuur)
Verwerkingstemperatuur Van +5°C tot +25°C (ondergrond- en omgevingstemperatuur)
Uitharding Na minimaal 24 uur afvoegbaar
Opslag Vorstvrij bewaren
Houdbaarheid Minstens 12 maanden mits ongeopend en koel bewaard
Verpakking 20kg emmer
Verbruik 1,8-3 kg/m2

Bekijk ook:

Fobyplus voorbereiden Fobyplus lijmen Fobyplus afwerken Fobyplus lijmwijzer

Copyright 2006 - 2023 Foby+