Foby+ Primer

Foby+ Primer is een kant en klaar voorstrijkmiddel op basis van een kunstharsdispersie.

Aantal verpakkingen: 1

Terug naar producten

Productgegevens

Producteigenschap

Foby+ Primer is een kant en klaar voorstrijkmiddel op basis van een kunstharsdispersie. Foby+ Primer is uitstekend waterbestendig, onbrandbaar en heeft een groot impregnerend vermogen.

Toepassingsgebieden

Foby+ Primer is toepasbaar op vrijwel alle vocht absorberende ondergronden indien hierop tegelwerk of natuursteen verlijmd dient te worden. Foby+ Primer kan ook toegepast worden om de hechting van egalisatiemiddelen op vocht absorberende, steenachtige ondergronden te verbeteren. Foby+ Primer kan ook gebruikt worden voor licht zuigende ondergronden en anhydriet. Tevens kan het product dienen ter versterking van de toplaag van afzandende wanden en vloeren.

Ondergrondvoorbereiding

Ondergronden dienen altijd schoon, voldoende vast en droog te zijn. Oude lijmresten dienen verwijderd te worden.

Verwerking

Foby+ Primer dient onverdund opgebracht te worden. Voor gebruik eerst krachtig schudden. Foby+ Primer met een kwast, roller of spuit op de ondergrond aanbrengen. Onder normale omstandigheden bedraagt de droogtijd 1 à 2 uur. Daarna kan de verdere afwerking plaatsvinden.

Veiligheidsgegevens

Het produkt is bij normaal gebruik niet schadelijk en het bevat geen milieubelastende stoffen. Tijdens gebruik lichaamsbeschermende kleding dragen en plastic of rubberen handschoenen. Na aanraking met huid of ogen overvloedig spoelen met water. Bij blijvende irritatie of na inslikken een arts raadplegen. Ruimtes tijdens gebruik zo veel mogelijk ventileren.

Garantie en aansprakelijkheid

Eurovite Nederland BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze leveringsvoorwaarden. In geen geval is Eurovite Nederland BV aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is. Dit Foby+® kwaliteitsproduct is exclusief geproduceerd door Eurovite Nederland BV.

Technische gegevens

Aanmaakverhouding Onverdund gebruiken
Verwerkingstemperatuur +5°C tot + 25°C (ondergrond- en omgevingstemperatuur)
Uitharding Na minimaal 2 uur bewerkbaar
Opslag Vorstvrij bewaren
Houdbaarheid Minstens 6 maanden mits ongeopend en droog bewaard. Na opening slechts beperkt houdbaar
Kleur Blauw

Bekijk ook:

Fobyplus voorbereiden Fobyplus lijmen Fobyplus afwerken Fobyplus lijmwijzer

Copyright 2006 - 2020 Foby+ | Onderdeel van de Eurovitegroup

Privacyverklaring | Realisatie: Krabo Websites & Hosting