Foby+ Uitvlakmortel Pro

Voor het repareren en uitspachtelen van betonnen en vlakke minerale ondergronden.

Terug naar producten

Productgegevens Foby+ Uitvlakmortel Pro

Producteigenschap

Voor het repareren en uitspachtelen van betonnen en vlakke minerale ondergronden. Tevens leent Foby+ Uitvlakmortel Pro zich goed voor reparaties van cementgebonden pleisterlagen en is het toe te passen onder tegelwerk. Na menging met water ontstaat een smeuïge mortel die licht verwerkbaar is met een goed standvermogen. Foby+ Uitvlakmortel Pro hardt snel en spanningsarm uit.

Toepassingsgebieden

Foby+ Uitvlakmortel Pro is te gebruiken voor het uitvlakken en repareren van steenachtige ondergronden zoals: kalkzandsteen, prefab betondelen, gestorte betondelen, cellenbeton en metselwerk. Tevens is Foby+ Uitvlakmortel Pro geschikt voor reparaties van cementgebonden pleisterlagen en als uitvlakmortel onder tegelwerk in natte ruimtes.

Het is niet geschikt voor gips-gebonden ondergronden.

Ondergrondvoorbereiding

De minerale ondergrond moet draagkrachtig zijn en moet ontdaan zijn van alle stoffen die de hechting nadelig kunnen beïnvloeden (bijv. losmiddelen, losse delen, uitbloedingen, stof, vervuilingen e.d.). De ondergrond mag zowel droog als licht vochtig zijn. Een te grote zuiging van de ondergrond kan worden tegen gegaan door deze voor te behandelen met Foby+ Primer. Bestaand tegelwerk eerst voorzien van een contactlaag van Foby+ Flexmortel en deze laten drogen. Zo nodig een proefstuk opzetten om de geschiktheid van de ondergrond te beoordelen.

Verwerking

Meng 9,0 liter schoon water in een schone speciekuip met 25 kg Foby+ Uitvlakmortel Pro. Vervolgens met een mixer of handmatig goed vermengen, zodat de juiste verwerkingsconsistentie wordt bereikt. Het opbrengen van de Foby+ Uitvlakmortel Pro gebeurt met de hand. Nadat de mortel voldoende is aangetrokken kan de mortel in de gewenste structuur worden afgewerkt. De laagdikte die kan worden aangebracht is minimaal 1 mm en maximaal 30 mm. Wordt de Foby+ Uitvlakmortel Pro toegepast onder tegelwerk, dan kan het oppervlak na ca. 6 uur worden betegeld.

Veiligheidsgegevens

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

Garantie en aansprakelijkheid

Eurovite Nederland BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze leveringsvoorwaarden. In geen geval is Eurovite Nederland BV aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is. Dit Foby+® kwaliteitsproduct is exclusief geproduceerd door Eurovite Nederland BV.

Technische gegevens

Verwerkingstemperatuur +5°C tot +25°C (ondergrond en omgevingstemperatuur)
Verwerkbaarheidstijd ca 40 min (bij 18°C, zeer afhankelijk van de temperatuur)
Minimale laagdikte 1 mm
Maximale laagdikte 30 mm
Uitharding na minimaal 3 uur drukvast; na minimaal 6 uur betegelbaar
Kleur Grijs
Verbruik bij laagdikte 1 mm 1,4 kg/m2
Houdbaarheid minstens 12 maanden mits ongeopend en droog bewaard
Verpakking 25kg zak

Bekijk ook:

Fobyplus voorbereiden Fobyplus lijmen Fobyplus afwerken Fobyplus lijmwijzer

Copyright 2006 - 2022 Foby+ | Onderdeel van de Eurovitegroup