Lijmen met Foby+

Privacyverklaring

Uw privacy is voor de Eurovitegroup van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw persoonsgegevens veilig bij ons zijn en wij zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. De Eurovitegroup verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. In deze Privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
 
1. Contactgegevens van ons bedrijf
Eurovitegroup
Galvanistraat 12
6716 AE  Ede
0318-698590
 
Deze website betreft onze productlijn van Foby+.
 
2. Persoonsgegevens die wij verwerken
De Eurovitegroup verwerkt, voor zover van toepassing, de volgende persoonsgegevens:
 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en Achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • Mobiele nummer
 • E-mailadres(sen)
 • Bankrekeningnummer(s)
3. Doel van de verwerking van uw persoonsgegevens
Doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is om de dienstverlening aan u optimaal te kunnen uitvoeren. Wij verzamelen uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
 
4. De grondslagen op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verwerken
De grondslagen op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verwerken zijn:
 • U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de uitvoering van de overeenkomst die u met de Eurovitegroup heeft
5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Eurovitegroup bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij werden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:
 • Personalia 7 jaar, in lijn met de fiscale bewaartermijn
 • Adres 7 jaar, in lijn met de fiscale bewaartermijn
 • E-mail 7 jaar, in lijn met de fiscale bewaartermijn
 • Telefoonnummers 7 jaar, in lijn met de fiscale bewaartermijn
6. Delen van persoonsgegevens met derden
De Eurovitegroup verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 
7. Cookies beleid
De Eurovitegroup gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden ook uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 
8. Beveiligen van uw persoonsgegevens
De Eurovitegroup neemt de bescherming van uw gegevens uitermate serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via customercare@eurovitegroup.nl of bel 0318-664555.
 
9. Toegang tot uw gegevens
Op verzoek geven wij aan bezoekers van onze website informatie over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wilt veranderen, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contact gegevens.
 
10. Contact
Voor vragen en/of opmerkingen over onze Privacy Policy, kun u contact met ons opnemen:
Deze privacyverklaring is aan verandering onderhevig. Voor de meest actuele versie adviseren wij u daarom om regelmatig onze website te raadplegen.
 
Ede,  4 mei 2020

Copyright 2006 - 2023 Foby+